Print
Aug 14

Monday 3:00 PM - 6:00 PM

Aug 15

Tuesday 3:00 PM - 5:00 PM

Aug 16

Wednesday 6:00 AM - 8:00 AM

Aug 16

Wednesday 1:30 PM - 3:30 PM

Aug 17

Thursday 5:00 PM - 7:00 PM

Aug 18

Friday 6:00 AM - 8:00 AM

Aug 21

Monday 5:00 PM - 7:00 PM

Aug 22

Tuesday 6:00 AM - 8:00 AM

Aug 23

Wednesday 5:00 PM - 7:00 PM

Aug 24

Thursday 2:30 PM - 5:00 PM

Aug 26

Saturday TBD

Aug 28

Monday 6:00 AM - 8:00 AM

Aug 29

Tuesday 2:45 PM - 6:00 PM

Aug 30

Wednesday 5:00 PM - 7:00 PM

Aug 31
 • Win
 • 1-0

29-1

0
0
Sep 01
 • JV
 • game

Birmingham

 • Win
 • 2-0

24-2

0
0
Sep 01
 • JV
 • game

Burroughs

 • Win
 • 3-0

25-1

0
0
Sep 02
 • JV
 • game

Polytechnic

 • Win
 • 4-0

25-1

0
0
Sep 02
 • JV
 • game

La Serna

 • Win
 • 5-0

20-5

0
0
Sep 05

Tuesday 2:45 PM - 6:00 PM

Sep 06

Wednesday 5:00 PM - 7:00 PM

Sep 07

Thursday 6:00 AM - 8:00 AM

Sep 07

Thursday 2:45 PM - 3:45 PM

Sep 08
 • JV
 • game

@ Cathedral

 • Win
 • 6-0

8-6

0
0
Sep 11

Monday 5:00 PM - 7:00 PM

Sep 12

Tuesday 6:00 AM - 8:00 AM

Sep 13

Wednesday 6:30 AM - 8:45 AM

Sep 14

Thursday 2:45 PM - 6:00 PM

Sep 15
 • JV
 • game

@ Chino Hills

 • Loss
 • 6-1

12-8

0
0
Sep 15
 • JV
 • game

Santiago

 • Loss
 • 6-2

10-9

0
0
Sep 16
 • JV
 • game

Walnut

 • Loss
 • 6-3

8-6

0
0
Sep 16
 • JV
 • game

Ramona

 • Win
 • 7-3

17-12

0
0
Sep 18

Monday 5:30 PM - 7:30 PM

Sep 19

Tuesday 6:00 AM - 8:00 AM

Sep 20
 • JV
 • game

JSerra

 • Loss
 • 6-4

15-9

0
0
Sep 21

Thursday 3:00 PM - 4:30 PM

Sep 22
 • JV
 • game

Millikan

 • Win
 • 8-4

23-2

0
0
Sep 22
 • JV
 • game

Mira Costa

 • Win
 • 9-4

8-4

0
0
Sep 23
 • JV
 • game

Westlake

 • Win
 • 10-4

14-3

0
1
Sep 23
 • JV
 • game

Los Alamitos

 • Win
 • 11-4

12-8

0
0
Sep 23
 • Win
 • 12-4

12-10

0
0
Sep 25
 • JV
 • game

Crespi

 • Win
 • 13-4

24-2

0
0
Sep 26

Tuesday 2:45 PM - 3:45 PM

Sep 26

Tuesday 5:30 PM - 7:30 PM

Sep 27

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Sep 28

Thursday 6:00 AM - 8:00 AM

Sep 28

Thursday 2:45 PM - 3:45 PM

Sep 29

Friday 2:30 PM - 4:30 PM

Sep 30

Saturday 10:00 AM - 12:00 PM

Oct 02

Monday 2:45 PM - 4:30 PM

Oct 03

Tuesday 2:00 PM - 5:00 PM

Oct 04

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Oct 05

Thursday 6:00 AM - 8:00 AM

Oct 05
 • JV

Weights

Thursday 2:45 PM - 3:45 PM

Oct 06

Friday 2:45 PM - 4:45 PM

Oct 10

Tuesday 2:45 PM - 6:00 PM

Oct 11
 • JV
 • game

Westlake

 • Win
 • 14-4

13-6

0
0
Oct 12

Thursday 2:45 PM - 6:00 PM

Oct 17

Tuesday 2:45 PM - 4:15 PM

Oct 18
 • JV
 • game

@ Mira Costa

 • Win
 • 15-4

7-2

0
0
Oct 19

Thursday 6:00 AM - 7:45 AM

Oct 20
 • Loss
 • 15-5

10-7

0
0
Oct 21

Saturday 10:30 AM - 12:30 PM

Oct 23

Monday 6:00 AM - 7:45 AM

Oct 24

Tuesday 2:45 PM - 4:15 PM

Oct 25
 • Loss
 • 15-6

20-14

0
0
Oct 26
 • JV
 • game

@ Notre Dame

 • Win
 • 16-6

16-0

0
0