Print
Nov 29
 • Varsity
 • game

@ Santa Ana

 • Win
 • 1-0

2-1

0
0
Dec 03
 • Varsity
 • game

@ Cathedral

 • Loss
 • 1-1

1-0

0
1
Dec 06
 • Varsity
 • game

Los Alamitos

 • Win
 • 2-1

2-1

1
1
Dec 09
 • Varsity
 • game

@ St. Augustine

 • Loss
 • 2-2

2-0

0
1
Dec 10
 • Varsity
 • game

@ Oceanside

 • Win
 • 3-2

2-0

0
0
Dec 12
 • Varsity
 • game

@ Mira Costa

 • Loss
 • 3-3

1-0

1
1
Dec 14
 • Varsity
 • game

@ Sierra Canyon

 • Win
 • 4-3

3-0

0
1
Dec 16
 • Win
 • 5-3

1-0

0
0
Dec 27
 • Varsity
 • game

@ Brophy

 • Tie
 • 5-3-1

0-0

0
1
Dec 28
 • Varsity
 • game

@ Orange Lutheran

 • Loss
 • 5-4-1

1-0

0
1
Dec 30
 • Varsity
 • game

@ Servite

 • Loss
 • 5-5-1

1-0

0
1
Jan 04
 • Varsity
 • game

Crespi

 • Tie
 • 5-5-2

0-0

0
1
Jan 06
 • Varsity
 • game

Chaminade

 • Tie
 • 5-5-3

0-0

1
1
Jan 09
 • Varsity
 • game

Alemany

 • Win
 • 6-5-3

2-0

0
0
Jan 11
 • Varsity
 • game

@ Notre Dame

 • Win
 • 7-5-3

2-0

0
0
Jan 13
 • Varsity
 • game

Harvard-Westlake

 • Tie
 • 7-5-4

0-0

1
1
Jan 18
 • Varsity
 • game

Sierra Canyon

 • Win
 • 8-5-4

3-1

1
1
Jan 20
 • Varsity
 • game

St. Francis Athletics

 • Win
 • 9-5-4

1-0

0
1
Jan 23
 • Varsity
 • game

@ Crespi

 • Win
 • 10-5-4

1-0

0
0
Jan 25
 • Varsity
 • game

@ Chaminade

 • Win
 • 11-5-4

2-0

0
0
Jan 27
 • Varsity
 • game

@ Alemany

 • Win
 • 12-5-4

2-0

0
0
Jan 30
 • Varsity
 • game

Notre Dame

 • Win
 • 13-5-4

2-0

3
0
Feb 01
 • Varsity
 • game

@ Harvard-Westlake

 • Loss
 • 13-6-4

2-0

1
1
Feb 09
 • Varsity
 • playoff

Moorpark (CIF 1st Rd)

 • Win
 • 14-6-4

2-0

0
1
Feb 11
 • Varsity
 • playoff

@ Villa Park (7-8 PKs)

 • Tie
 • 14-6-5

0-0

0
0
May 09
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:00 AM - 7:45 AM

May 10
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:00 AM - 7:45 AM

May 12
 • Varsity

Practice

Friday 6:00 AM - 7:45 AM

May 15
 • Varsity

Practice

Monday 6:00 AM - 7:45 AM

May 17
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:00 AM - 7:45 AM

May 19
 • Varsity

Practice

Friday 6:00 AM - 7:45 AM

May 22
 • Varsity

Practice

Monday 6:00 AM - 7:45 AM

May 24
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:00 AM - 7:45 AM

Jun 20
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:30 AM - 8:00 AM

Jun 22
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:00 AM

Jun 27
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:30 AM - 8:00 AM

Jun 29
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:00 AM

Jul 06
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:00 AM

Jul 11
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:30 AM - 8:00 AM

Jul 13
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:00 AM