Print
Nov 14
 • Varsity
 • game

Knight

 • Win
 • 1-0

67-45

0
0
Nov 16
 • Varsity
 • game

Oak Park

 • Loss
 • 1-1

56-42

0
0
Nov 18
 • Varsity
 • game

Saugus

 • Win
 • 2-1

56-48

0
0
Nov 19
 • Varsity
 • game

Centennial

 • Loss
 • 2-2

71-70

0
0
Nov 23
 • Varsity
 • game

@ Mira Costa

 • Loss
 • 2-3

57-46

2
1
Nov 25
 • Varsity
 • game

Villa Park

 • Loss
 • 2-4

63-58

0
0
Nov 29
 • Varsity
 • game

Kennedy

 • Win
 • 3-4

67-22

0
0
Nov 30
 • Varsity
 • game

San Pedro

 • Win
 • 4-4

63-47

0
0
Dec 02
 • Varsity
 • game

Downey

 • Win
 • 5-4

55-49

0
0
Dec 03
 • Varsity
 • game

Corona del Mar

 • Win
 • 6-4

48-39

0
0
Dec 08
 • Varsity
 • game

St. Mary's

 • Loss
 • 6-5

58-53

0
0
Dec 09
 • Varsity
 • game

Garces Memorial

 • Win
 • 7-5

54-41

0
1
Dec 10
 • Varsity
 • game

Cathedral

 • Loss
 • 7-6

81-52

0
1
Dec 14
 • Varsity
 • game

@ St. Anthony

 • Loss
 • 7-7

67-38

0
1
Dec 26
 • Varsity
 • game

@ Orange

 • Win
 • 8-7

75-31

0
0
Dec 27
 • Varsity
 • game

Mary Star of the Sea

 • Win
 • 9-7

76-35

0
0
Dec 28
 • Varsity
 • game

St. Margaret's

 • Win
 • 10-7

68-61

0
0
Dec 29
 • Varsity
 • game

Valley Christian

 • Win
 • 11-7

52-45

0
0
Jan 06
 • Varsity
 • game

Notre Dame

 • Loss
 • 11-8

66-44

1
1
Jan 07
 • Varsity
 • game

@ Valley Christian

 • Loss
 • 11-9

55-54

0
0
Jan 11
 • Varsity
 • game

@ Sierra Canyon

 • Loss
 • 11-10

71-52

0
1
Jan 13
 • Varsity
 • game

Harvard-Westlake

 • Loss
 • 11-11

62-43

0
1
Jan 18
 • Varsity
 • game

@ Alemany

 • Win
 • 12-11

54-48

0
1
Jan 20
 • Varsity
 • game

Crespi

 • Win
 • 13-11

51-48

2
1
Jan 21
 • Varsity
 • game

Calabasas

 • Win
 • 14-11

69-38

0
1
Jan 25
 • Loss
 • 14-12

64-55

0
1
Jan 27
 • Varsity
 • game

@ Chaminade

 • Win
 • 15-12

63-59

1
1
Jan 30
 • Varsity
 • tournament

Alemany

 • Win
 • 16-12

75-64

1
1
Jan 31
 • Varsity
 • tournament

@ St. Francis

 • Loss
 • 16-13

58-51

0
1
Feb 06
 • Varsity

Practice

Monday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 07
 • Varsity
 • playoff

*CIF Wildcard

Tuesday TBD

Feb 07
 • Varsity

Practice

Tuesday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 08
 • Varsity
 • playoff

*CIF 1st Round

Wednesday TBD

Feb 08
 • Varsity

Practice

Wednesday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 09
 • Varsity

Practice

Thursday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 10
 • Varsity
 • playoff

*CIF 2nd Round

Friday TBD

Feb 13
 • Varsity

Practice

Monday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 14
 • Varsity
 • playoff

*CIF Quarterfinal

Tuesday TBD

Feb 15
 • Varsity

Practice

Wednesday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 16
 • Varsity

Practice

Thursday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 17
 • Varsity
 • playoff

*CIF Semifinal

Friday TBD

Feb 20
 • Varsity

Practice

Monday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 22
 • Varsity

Practice

Wednesday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 23
 • Varsity

Practice

Thursday 2:45 PM - 5:00 PM

Feb 24
 • Varsity
 • playoff

*CIF Final

Friday TBD